Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Airlines Try Faster Boarding Methods Discovered by Mathematicians | Big Think

Airlines Try Faster Boarding Methods Discovered by Mathematicians | Big Think

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου